Gmina Gołdap
Dzisiaj jest: 1 Lipiec 2015    |    Imieniny obchodzą: Halina, Marian, Klarysa

środa, 01 września 2010 09:11

Gmina Gołdap

Gołdap jest ośrodkiem turystyczno-wypoczynkowym, leżącym na skraju Garbu Szeskiego, nad rzeką Gołdapą, w pobliżu granicy z Rosją, tam gdzie rozciąga się legendarna Puszcza Romincka z Parkiem Krajobrazowym. Znajduje się tu pięć rezerwatów przyrody z unikalnymi okazami fauny i flory.
Lasy zajmują 31,1 % powierzchni tego terenu.
Okolice Gołdapi należą do najczystszych w regionie. Pobliskie jeziora przyciągają wędkarzy i żeglarzy.
Dzięki czystemu środowisku naturalnemu oraz walorom przyrodniczo - krajobrazowym jest to jeden z najatrakcyjniejszych obszarów w kraju.
Gmina Gołdap.
Historia
Zanim powstało miasto Gołdap, krainę tę zamieszkiwało jedno z pruskich plemion zwane Jaćwingami, a przez Krzyżaków Sudowami. W XIII wieku całkowicie zniszczyły Jaćwingów wojny i klęska głodu. Kraj opanowali Krzyżacy, a ponowne osadnictwo rozpoczęło się dopiero z początkiem XVI wieku. Gołdap otrzymała prawa miejskie w 1570 r. z rąk Księcia Albrechta Hohenzollerna. Miastu przypadła w udziale burzliwa historia. W roku 1657 zostało zniszczone przez Tatarów, potem tysiące ofiar pochłonęła epidemia dżumy. W latach 1757 - 1763 ziemie te były okupowane przez wojska rosyjskie. Dały o sobie również znać wojska napoleońskie. Podczas pierwszej wojny światowej przebiegała tu linia frontu. Podczas drugiej wojny światowej miasto miało dla hitlerowskich Prus Wschodnich duże znaczenie strategiczne. W Lesie Kumiecie stacjonowało dowództwo Luftwaffe. Pod koniec drugiej wojny światowej miasto zostało w dużym stopniu zniszczone. Po wojnie zaludniła te tereny ludność napływowa.

Jedyne w warmińsko-mazurskim
W oparciu o badania powietrza, które do tej pory jest najczystsze w Polsce, niepowtarzalne walory klimatyczne oraz zasoby borowiny, Gołdap została, jedynym w województwie warmińsko-mazurskim uzdrowiskiem klimatyczno - borowinowym o profilu leczniczym. Tutejsze Sanatorium Uzdrowiskowe „Wital” od początku swojego funkcjonowania ma pełne nasycenie jeśli idzie o kuracjuszy. Można tu leczyć schorzenia narządów ruchu (reumatyczne oraz stany pourazowe) oraz niektóre choroby układu oddechowego i nerwowego, a także choroby kobiece.
W najbliższych latach w tutejszej uzdrowiskowej strefie „A” pojawią się nowi inwestorzy i nowe sanatoria.
Historia "Uzdrowiska Gołdap" sięga już lat sześćdziesiątych, kiedy to w gminie Gołdap wykonano pierwsze badania wody i powietrza. Stwierdzono wtedy, że w tym rejonie jest najczystsze powietrze w Polsce. W 1982 roku Minister Zdrowia uwzględnił Gołdap na liście przyszłych miejscowości uzdrowiskowych. Na początku lat dziewięćdziesiątych samorząd rozpoczął intensywne starania o nadanie Gołdapi statusu gminy uzdrowiskowej.
W sierpniu 2000 roku Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie przyznające Gołdapi status uzdrowiska. Oficjalnie Gołdap została uzdrowiskiem w październiku tego samego roku, po ukazaniu się rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

Pamiątki z przeszłości
Skomplikowana historia regionu przyczyniła się do tego, że swoje ślady na tych ziemiach pozostawiły różne narodowości. Ziemie te najwcześniej zamieszkiwały plemiona pruskie. Żyli tu Jaćwingowie, Niemcy, Litwini i Polacy. Przed wiekami, podczas zawirowań wojennych, przebywali tu Tatarzy i Bośniacy. Przed wojną była tu niewielka gmina żydowska - sentymentalnym śladem po gminie jest kirkut znajdujący się przy ulicy Cmentarnej oraz tablica pamiątkowa upamiętniająca, zniszczoną podczas wojny, synagogę
Swoją obecność zaznaczyły znane postaci historyczne. W Kowalkach urodził się Marcin Giersz, osiemnastowieczny pedagog i działacz społeczny. Podobno Immanuel Kant swoją najdłuższą podróż poza Królewiec odbył właśnie do Gołdapi, do swojego przyjaciela pułkownika von Lossowa. Ten fakt upamiętnia pomnik stojący przy ulicy Lipowej.
Na początku lat dziewięćdziesiątych na jednym z cmentarzy odsłonięto głaz zadedykowany pokoleniom Niemców, zamieszkujących wcześniej te ziemie. W pobliżu Dubeninek znajduje się, odnowiony niedawno, cmentarz żołnierzy niemieckich i rosyjskich, poległych podczas pierwszej wojny światowej. Świadkiem fragmentu historii pruskiej szlachty jest piramida-grobowiec rodu Farenheidów w Rapie.
Czasy nam bliższe upamiętnia cmentarz żołnierzy radzieckich we Wronkach oraz Pomnik Niepodległości stojący w centrum miasta. Do wszystkich tych pamiątek gołdapianie podchodzą z należnym szacunkiem.
 
Atrakcje turystyczne
Morenowe Szeskie Wzgórza, lasy, jeziora i czyste powietrze czynią to miejsce wyjątkowo atrakcyjnym - i to przez cały rok dla turystów i miłośników sportów. Atutem jest Piękna Góra z trasami zjazdowymi, wyciągami narciarskimi oraz grodziskiem Jaćwingów. Uroda centrum miasta wywiera duże wrażenie na przybyszach.
Ogromną atrakcją tych terenów są mosty kolejowe w Stańczykach, których wysokość wynosi około 35 metrów. Coraz większym zainteresowaniem turystów cieszy się, wybudowany na początku dziewiętnastego wieku, grobowiec pruskiej rodziny Farenheidow w Rapie koło Bań Mazurskich - budowla ma kształt piramidy.
Turystom warto polecić Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej ze ścieżkami edukacyjnymi oraz unikalne gospodarstwo rolne z hodowlą danieli.
W podmiejskim Lesie Kumiecie udostępniono zwiedzającym kompleks poniemieckich bunkrów, pozostałości po kwaterze Luftwaffe z okresu drugiej wojny światowej.
Miłośnicy wędrówek pieszych, rowerowych i kajakowych mogą korzystać z oznaczonych tras, choćby kajakowej - Gołdapą do Węgorapy
 
Puszcza Romincka i Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Lasy zajmują około 31 proc. ziemi gołdapskiej. Zwartymi kompleksami leśnymi są: Puszcza Romincka, Lasy Skaliskie i północny fragment Puszczy Boreckiej.
Legendarna Puszcza Romincka przecięta jest granicą Polski i Obwodu Kaliningradzkiego. Utworzono tu pięć rezerwatów przyrody. Są to: Dziki Kąt, Czerwona Struga, Mechacz Wielki, Boczki, Żytkiejmska Struga. Można tu spotkać wiele unikalnych roślin i zwierząt, choćby jelenie, łosie, wilki, a nawet rysia, czarnego bociana, orła bielika.
Niegdyś Puszcza Romincka była rewirem łowieckim cesarza Wilhelma II, który każdego ubitego przez siebie jelenia upamiętniał kamieniem opatrzonym okolicznościowym napisem.
Znaczącym dla regionu wydarzeniem stało się powołanie 14 stycznia 1998 r. Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, którego zasadnicza część zajmuje powierzchnię 14.620 hektarów.
 
Szeskie Wzgórza
Przepiękny krajobraz Ziemi Gołdapskiej uzupełniają morenowe Szeskie Wzgórza. Na południe od miasta znajdują się trzy najwyższe szczyty tego mezoregionu, z których najwyższe (Szeska Góra) sięga 308,7 m n.p.m. Ciekawostką jest Góra Tatarska (308 m), na szczycie której, w zagłębieniu, znajduje się jeziorko. Można tu spotkać przykłady roślinności tundrowej.
Niedaleko Kowali Oleckich, także w obrębie Szeskich Wzgórz, utworzono rezerwat przyrodniczy Cisowy Raj, w którym wyodrębniono okazy cisa pospolitego.
W kompleksie wzgórz można spotkać okazy unikalnych zwierząt, hoduje się tu daniele. Swoje gniazda mają orły bieliki, pomiędzy wzgórzami znajduje się mnóstwo zarybionych stawów. U podnóża Pięknej Góry funkcjonuje Centrum Sportowo-Rekreacyjne "Piękna Góra", wykorzystujące przez cały rok naturalne ukształtowanie tego terenu w celach rekreacyjnych.
Można tu skorzystać z wyciągów narciarskich i ścieżek rowerowych.
 
Rozwój gospodarczy
W Gołdapi nie ma wielkiego przemysłu. Szanse dla rozwoju gminy stworzyło otwarcie w 1995 roku przejścia granicznego oraz w 1996 r. Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obejmującej swoim zasięgiem kilkudziesięciohektarowy przygraniczny teren gminy Gołdap, położony w sąsiedztwie przejścia granicznego z Obwodem Kaliningradzkim. Przyznanie Gołdapi statusu, jedynego w województwie warmińsko-mazurskim, uzdrowiska stwarza nowe szanse dla gminy. Lecznictwo sanatoryjne będzie oparte głównie na wykorzystaniu czystego powietrza oraz złóż błot borowinowych.
W Gołdapi funkcjonują dwie nowoczesne fabryki kopert - A&G Koperty i, posiadająca kapitał niemiecki, "NC" Koperty. W pobliżu przejścia granicznego działa odlewnia żeliwa "Gicor", zaś w pobliskiej podstrefie SSSE TM Dom oraz "Budomex". Przy ulicy Stadionowej działa tartak - filia "Pagedu". Nad samym jeziorem Gołdap wybudowano Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy OHP - jest to placówka o standardzie międzynarodowym.
U podnóża Pięknej Góry niedawno rozpoczęła działalność spółka "Piękna Góra" jako baza Centrum Sportowo-Rekreacyjnego. Godny uwagi jest Zakład Pracy Chronionej "Nord-Ost", produkujący odzież roboczą, oraz firma WUTEH produkująca m.in. betoniarki.
Możliwości inwestycyjne gminy Gołdap wiążą się z podstrefą Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, z turystyką oraz z uzyskaniem statusu uzdrowiska.
Umiejscowienie Gołdapi tuż przy przejściu granicznym Gołdap-Gusiew czyni jej położenie strategicznym, bowiem kontakty z obwodem kaliningradzkim nabierają przyspieszenia.
 
Kultura
Gołdap jest prężnym ośrodkiem kulturalnym. Każdego roku organizuje się tu kilka imprez ogólnopolskich. Imprezą o randze międzynarodowej są Międzynarodowe Spotkania z Tańcem. Oprócz tego w tutejszym Domu Kultury działają sekcje: plastyczna, tańca nowoczesnego, tańca towarzyskiego, muzyczna, fotograficzna i modelarska. W gołdapskie środowisko wrósł, prowadzony przez emerytów i rencistów, ludowy zespół "Echo". W Gołdapi odbywają się, jedyne w regionie północno-wschodnim, spotkania literatów pod nazwą Jesienne Dni Literatury "Ocalenie przez poezje". Osobną bowiem kartą gołdapskiego życia kulturalnego jest prężne, i znaczące dla regionu, środowisko literackie. Stąd pochodzi Marzanna Kielar, laureatka nagrody literackiej im. Kościelskich. Tu tworzą literaci, którzy wydali książki zauważone przez krytykę ogólnopolską. Są to: Piotr Jankowski, Jan Jastrzębski, Mirosław Słapik i Zbigniew Tanajewski.
W Gołdapi funkcjonuje Szkoła Muzyczna I Stopnia, która również prowadzi prężną działalność kulturalną. Już drugi rok odbywają się tu ogólnopolskie warsztaty skrzypcowe studentów wyższych szkół muzycznych. Uczniowie tej placówki organizują koncerty wyjazdowe. W kulturalny krajobraz miasta wtopiła się tamtejsza orkiestra dęta.
Oprócz placówek ściśle związanych z działalnością kulturalną istnieje w Gołdapi wiele środowisk uczestniczących w życiu kulturalnym. Na pewno dużą rolę promocyjną spełnia coroczny Międzynarodowy Konkurs Krzyku organizowany przez Gołdapską Radę Sportu. Wydarzeniem, zauważonym przez media ogólnopolskie, było zainaugurowanie działalności Światowego Centrum Kartaczy. Z tym wiążą się konkursy na najsmaczniejsze kartacze.
Istotną rolę w animowaniu gołdapskiej kultury pełnią niektóre stowarzyszenia, m.in.: Stowarzyszenie Kulturalno-Ekologiczne "Alternatywa" oraz Towarzystwo Aktywności Społecznej "Mazury Garbate". Wiele osób przyciąga Stowarzyszenie Sportów Ekstremalnych. Coraz bardziej widoczna jest działalność Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap.
Dużą rolę kulturotwórczą pełni lokalny dwutygodnik "Gołdap z bliska", który jest m.in. organizatorem plebiscytów na "Gołdapianina Roku", "Sportową Osobowość Roku" oraz pomysłodawcą "Dni Gołdapi". Dwutygodnik wydaje serię książek literackich, zauważonych przez krytykę ogólnopolską.
 
Sport i rekreacja
Dzięki dobrym warunkom geograficzno-przyrodniczym gmina Gołdap prowadzi działalność sportowo-rekreacyjną przez cały rok. Latem można tu korzystać z aktywnego wypoczynku nad wodą lub urządzać wędrówki po lasach i wzgórzach; zimą ten teren udostępnia swoje trasy narciarzom.
W styczniu odbywa się tu wielka międzynarodowa impreza narciarska pod nazwą "Bieg Jaćwingów". Również zimą na Pięknej Górze odbywają się ogólnopolskie zawody w ramach Family Cup. Nieprzypadkowo więc w Gołdapi utworzono siedzibę Wojewódzkiej Federacji Sportów Zimowych.
Jesienią, w ramach Pucharu Polski, biegacze mogą uczestniczyć w Crossie Gołdapskim. Dużą popularnością wśród biegaczy cieszy się Międzynarodowy Bieg Gołdap - Gusiew (Obwód Kaliningradzki).
 
 
Burmistrz Gołdapi : Marek Miros
Zastępca Burmistrza : Jacek Morzy
Sekretarz : Jolanta Mogielnicka
Skarbnik : Krystyna Trzasko
Przewodniczący Rady : Wojciech Hołdyńskii
Poprawiane: czwartek, 05 maja 2011 08:05

Aktualności

Więcej aktualności...

Informacje z Powiatu

Inne numery informatora...
Widok dla niedowidzących
Szukaj

formularze do pobrania

Ankieta satysfakcji klienta

Logo powiatu goldapskiego - informacje

 

 
Nagroda Starosty Gołdapskiego Romincki Ryś
 
 

konsultacje społeczne

 

link do aplikacji "Bezpiecznie nad wodą"

Reklama
Reklama
Reklama

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Stacja meteorologiczna